AKTUALNOŚCI, POSTĘPY PRAC I ZAAWANSOWANIE BUDOWY

Stan na dzień 21.09.2020r. Pierwszy etap inwestycji (tj. segmenty A) został już zrealizowany. Wszystkie domy znalazły Nabywców.

II etap inwestycji na który składają się segmenty B i C jest w trakcie realizacji. Jego zakończenie planowane jest na koniec 2020 roku.
Stan zaawansowania na dzień 22.07.2020

Postęp i zaawansowanie prac na dzień 10.02.2020r.Postęp i zaawansowanie prac na dzień 31.12.2019r.


Postęp i zaawansowanie prac na dzień 9.11.2019r.

Postęp i zaawansowanie prac na dzień 29.10.2019r.